Bestyrelsesdokumenter

Navn Version Download
Navn Version Download
33 - Kommissorium for revisionsudvalg
1.0 Download
32 - Politik og retningslinje for procedure for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser
1.1 Download
31 - Retningslinjer for godkendelse af andre ydelser end revision
1.0 Download
1.0 Download
29 - Politik for grp. 2-selskaber om outsourcing.docx
1.0 Download
1.0 Download
28 - Ledelses andre hverv
1.0 Download
27a - Retningslinjer for engagementer omfattet af FIL § 78
1.0 Download
27 - Engagementer med direktion og bestyrelser
1.0 Download
26 - Retningslinjer for forbud mod spekulation
1.0 Download
25 - Compliancepolitik
1.0 Download
24 - Koncerninterne transaktioner
1.0 Download
22a - Lønpolitik for gruppe 2
1.0 Download
22 - Lønpolitik for gruppe 1
1.0 Download
1.0 Download
21 - Ligestillingspolitik
1.0 Download
20 - Mangfoldighed
1.0 Download
1.0 Download
18 - Fyldestgørende oplysninger i rapport om solvens og finansiel situation
1.0 Download
17 - Kapitalstruktur
1.0 Download
16a - Splitansættelseskontrakt Intern Audit
1.0 Download
1.0 Download
14 - Intern Kontrol
1.0 Download
1.0 Download
12a - NOTAT om dokumentkrav
1.0 Download
12 - Politik for opgørelse af solvenskapitalkravet
1.0 Download
1.0 Download
10 - IT-sikkerhed
1.0 Download
1.0 Download
08a - Prudent Person indberetning
1.0 Download
08 - Politik og retningslinje for investering
1.0 Download
07 - Forsikringsmæssige risici
1.0 Download
06 - Kapitalnødplan
1.0 Download
05 - Kapitalplan
1.0 Download
04 - ORSA-rapport
1.0 Download
03 - Bestyrelsens selvevaluering
1.0 Download
02 - Forretningsmodel
1.0 Download
01a - Årsplan skema
1.0 Download
01 - Årshjul for bestyrelsen i NEM Forsikring
1.0 Download
00 - Direktionsinstruks
1.0 Download