Strakserstatning knoglebrud

Indlæg oprettet af Bo Tind Harre

Bo Tind Harre

2024-06-07

Strakserstatning ved bestemte former for knoglebrud m.v. er en art af personskadeerstatning, men udbetalingen er uafhængig af, om skaden sidenhen medfører et varigt mén. I henhold til Rpl. § 513 er invaliditetserstatning kreditorbeskyttet, hvilket vi skal gøre opmærksom på i forbindelse med udbetalingen. Strakserstatning er vel ret beset ikke invaliditetserstatning? Jeg er i tvivl om, hvorvidt strakserstatning er beskyttet af bestemmelsen i Rpl. § 513. Er der nogle af jer, der har et svar på dette spørgsmål?
Bo Tind Harre
2024-06-07

Nu svarer jeg sådan set på mit eget spørgsmål, men jeg er fortsat i tvivl, så input er meget velkomne. Rpl. § 512 beskytter ydelser, der ikke kan kræves betalt til andre end den berettigede personligt. Spørgsmålet er, om strakserstatning falder ind under denne bestemmelse?

Kommentar