Øvrige dokumenter

Navn Version Download
Navn Version Download
221 - Forslag forretningsgang - udvikling og godkendelse af nye produkter
1.1 Download
220 - Skabelon til fortegnelse (whistleblowerordningen)
1.0 Download
219 - Skabelon til fortegnelse (personaleadministration)
1.0 Download
218 - Skabelon til fortegnelse (kundedatabase ifm. indtegning af personforsikringer)
1.0 Download
217b - Eksempel fra et selskab - forsikringssvindel
1.2 Download
217a - Eksempel fra et selskab - forsikringssvindel
1.0 Download
217 - Forretningsgang for særlig efterforskning af forsikringssager
1.0 Download
1.0 Download
215 - Forretningsgang - intro for nye bestyrelsesmedlemmer
1.0 Download
214d - Kompetenceskema
1.0 Download
214c - Licensoversigt
1.0 Download
1.0 Download
1.0 Download
1.0 Download
213 - Henvisningsaftale Formidling
1.0 Download
212a - Hændelsesregister, operationelle risici
1.0 Download
212 - Register for hændelser og sikkerhedsbrud
1.0 Download
211 - Risikoregister for operationelle risici
1.0 Download
210 - Procedure for håndtering af sikkerhedsbrud ift. databeskyttelse
1.0 Download
209 - Risikokatalog for Individuel Solvens
1.0 Download
208 - Forretningsgang for Individuel solvens
1.0 Download
207 - Indtegning af store risici
1.0 Download
1.0 Download
1.0 Download
204 - Forretningsgang for reassurance
1.0 Download
203d - Forretningsgang for Vaerdioptagelse af ejendomme
1.0 Download
203c - Indgåelse af handler med værdipapirer
1.0 Download
203b - Forretningsgang for opfølgning på gevinster og tab på investeringer
1.0 Download
203a - Forretningsgang for aftaleindlån
1.0 Download
203 - Forretningsgang for forsikringsagenter
1.0 Download
202 - Forretningsgang for implementering af ny lovgivning
1.0 Download
1.0 Download
1.0 Download
200a - Notat til Complianceplan
1.0 Download
200 - Complianceplan
1.0 Download